Odpowiedzi

2009-11-24T16:05:12+01:00
Gleby bielicowe tworzą sie na piasakach.
Gleby bielicowe rozwinęły się na piaskach pradolin, sandrów i wydm śródlądowych w procesie bielicowania. Są to gleby ubogie, w około 25% tworzą gleby polski;)
1 5 1
2009-11-24T16:16:51+01:00
CHARAKTERYSTYKA
Tworzą się w klimacie umiarkowanym chłodnym na piaskach porośniętych lasami szpilkowymi. Słabo rozwinięty poziom próchniczy i dobrze wykształtowany poziom bielicowania (wymywania) w postaci jasnej wstęgi kwarcowego pyłu i piasku
GŁÓWNE OBSZARY WYSTĘPOWANIA
Na południe od gleb tundrowych - znaczne obszary Europy Płn. i Środk. szeroki pas w europejskiej i azjatyckiej części Rosji
PRZYDATNOŚĆ ROLNICZA
Uprawy żyta, owsa, jeczmienia, ziemniaków, wymaga dobrego nawożenia
CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE
-klimat
-wody
- organizmy zywe
- ukształtowanie powierzchni
- rodzaj skały
-działalność człowieka
4 3 4
2009-11-24T16:20:04+01:00
- bielicowe: wypłukiwanie i rozpuszczanie substancji glebowych przez wodę opadową
- brunatne: ukształtowały się pod wpływem roślinności lasów liściastych i mieszanych
-mady: doliny rzek-powstają z namułów nanoszonych w okresach wylewów
- czarnoziemy: powstają z traw i roślinności cebulkowej porastających suche i zimne stepy na przedpolu lądolodu
-górskie:
-rędziny: wytworzone ze skał bogatych w wapń(wapienie, gipsy)
5 5 5