Odpowiedzi

2009-11-24T16:03:37+01:00
Http://www.ang.pl/past_continuous.html

http://www.e-angielski.com/gramatyka-present-continuous

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/past.htm

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/present.htm
2009-11-24T16:05:31+01:00
Present Simple
UżyciePytania / PrzeczeniaPorównanieĆwiczeniaCzas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest pierwszym czasem w nauce języka angielskiego. Forma jego jest stosunkowo prosta, bowiem wygląda ona następująco w zdaniach twierdzących:

Czasownik + S (tylko w trzeciej osobie liczby pojedyńczej)
Liczba pojedyncza
I like going for walks. Lubię chodzić na spacery.
You like going for walks. Ty lubisz chodzić na spacery.
He
She
It
likes going for walks. On/ona/ono lubi chodzić na spacery.
Liczba mnoga
We
You
They
like going for walks. My lubimy chodzić na spacery.
Wy lubicie chodzić na spacery.
Oni lubią chodzić na spacery.

Present Continuous - konstrukcja

TWIERDZENIE:
I + am + czasownik + ing
You/We/They + are + czasownik + ing
He/She/It + is + czasownik + ing
PRZECZENIE:
I'm not + czasownik + ing
you/we/they aren't + czasownik + ing
he/she/it isn't + czasownik + ing

PYTANIE:
Am I + czasownik + ing
Are you/they/we + czasownik + ing
Is he/she/it + czasownik + ingZastosowanie:
Czynność wykonywana w chwili, gdy o niej mówimy.
He is working now.
Czynność lub sytuacjia, która ulega zmianie, rozwija się, przechodzi z jednego stanu w drugi.
Tom is getting old.
The climate is getting warmer.
Sytuacje tymczasowe.
She goes to school by car but this week she is going on foot.
Plany i ustalenia na przyszłość.
Are you going to the disco on Monday?
I'm going to Paris tommorow
Irytujące lub dziwne nawyki. (Używane w sytuacji, gdy chcemy podkreślić, że coś nas denerwuje)
He's always complaining about everything.
Why are you always working? Can't we go out somewhere?
I hate her. She is always swearing.


Past Continuous
UżyciePytania/PrzeczeniaPorównanieĆwiczeniaCzas Past Continuous (teraźniejszy ciągły) w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób:

Was/were + Czasownik + ing
Liczba pojedyncza
I was studying English. Ja uczyłem się angielskiego.
You were studying English. Ty uczyłeś się angielskiego.
He
She
It
was studying English. On uczył się angielskiego.
Ona uczyła się angielskiego.
Ono uczyło się angielskiego.

Liczba mnoga
We
You
They
were studying English. My uczyliśmy się angielskiego
Wy uczyliście się angielskiego
Oni uczyli się angielskiego.


Aby bezbłędnie budować ten czas należy znać odmianę czasownika BE. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Odmiana czasownika BE .


Past Simple
UżyciePytania/PrzeczeniaPorównanieĆwiczeniaW języku angielskim są dwa rodzaje czasowników jeśli chodzi o tworzenie ich formy przeszłej:

czasowniki regularne
czasowniki nieregularne
Formy nieregularne podane są w każdym słowniku, czy podręczniku do nauki języka angielskiego. Niestety nie ma na nie ogólnej zasady. Trzeba się ich po prostu nauczyć. Nie istnieje żaden logiczny związek fonologiczny pomiędzy "I spoke" i "I speak". Są to jedynie zmiany historyczne.

Czas Past Simple w zdaniach twierdzących buduje się w następujący sposób:

Forma podstawowa czasownika + końcówka d lub ed
Jeśli czasownik kończy się na e, dodajemy d. W przeciwnym razie dodajemy końcówkę ed, np.:

I wanted a cup of tea. (Chciałem filiżankę herbaty).
She filed a complaint. (Wniosła skargę).
Liczba pojedyncza
I liked learning Past Simple. Lubiłem uczyć się czasu przeszłego prostego.
You liked learning Past Simple. Ty lubiłeś uczyć się czasu przeszłego prostego.
He
She
It
liked learning Past Simple. On lubił uczyć się czasu przeszłego prostego.
Ona lubiła uczyć się czasu przeszłego prostego.
Ono lubiło uczyć się czasu przeszłego prostego.

Liczba mnoga
We
You
They
liked learning Past Simple. My lubiliśmy uczyć się czasu przeszłego prostego.
Wy lubiliście uczyć się czasu przeszłego prostego.
Oni lubili uczyć się czasu przeszłego prostego.

2009-11-24T16:38:11+01:00
Present Simple- czas teraźniejszy, do czasowników przy he, she, it dodajemy 's'.Operator to do i does. Słówka pomocnicze to: everyday, often, sometimes, hardly ever, never.
np. She rides a horse everyday.

Past Continuous- czas przeszły, jest podobny do czasu Present Simple tylko czasownik jest z -ing. Operator to was i were. Tym czasem określamy czynność która trwała. Nie OTWORZYŁ drzwi, tylko OTWIERAŁ drzwi.
np. She was watching TV when the door opened.

Past Simple- czas przeszły, czasowniki so reglarne i nieregularne. Do regularnych dodaje się -ed(play-played), a nieregularne się całkowicie zmieniają lub nie zmieniają sie w ogóle(take-took;put-put). Operator to was i were. Słówka pomocnicze to: yesterday, last, ago.
np.He wrote his first poem when he was 15.

Present Continuous- czas teraźniejszy, używamy go kiedy chcemy powiedzieć, że coś dzieje się teraz. operator to am, is, are. Do czasowników dodaje się -ing.Słówka pomocnicze to: now, at the moment.
np. She is swimming in the sea now.