1) Pole trójkąta równobocznego wynosi 30 cm kwadratowych. Oblicz : długość boku trójkata, długosć wysokości , długosć promienia okręgu wpisanego w trójkat, oraz opisanego na trójkacie. Wyniki zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T07:13:36+01:00
P=30cm²
P=a²√3:4
30=a²√3:4
120=a²√3
a²=120:√3
a²=40√3
a=√(40√3)≈√68≈8,2 →√3≈1,7

h=a√3:2
h≈8,2√3:2
h≈8,2*1,7:2≈6,97≈7

r-promien okregu wpisanego
r=1/3h=1/3*7=2,3
R-promien okregu opisanego
R=2/3h=2/3*7=4,7