PILNE.!!!!!!


a)Więzień zaproponował zamianę kuli o promieniu dł. 10 cm na dwie kule o promieniu dł 5 cm.

--->Czy ta zamiana była dla niego korzystna?
--->Ile małych kul potrzeba,by zrównoważyć dużą kulę?
b)Ile waży kula o promieniu 10 cm wykonana z miedzi?
O ile cięższa byłaby ta kula,gdyby wykonano ją z ołowiu?
Gęstość miedzi wynosi 8,9 g/cm3,a gęstość ołowiu jest równa 11,3 g/cm3.Przyjmij,że π≠ 3,14.

PILNE.!:):):):)

(cm3) szejścienne.!jak by coZ góry dziękuje :**:))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T16:36:37+01:00
V₁ - objętość mniejszej kuli = 4/3 πr₁³
r₁ - promień małej kuli
V₂ - objętość większej kuli = 4/3 πr₂³
r₂ - promień większej kuli
V₁ = 4πr₁³/3 = 1570/3 = 523,3 cm³
V₂ = 4πr₂³/3 = 4186,7 cm³
zamiana była korzystna
b) kula wykonana z miedzi waży 4186,7 razy 8,9 = 37261,63 g =
= 37 kg 262 g
kula wykonana z ołowiu waży 4186,7 razy 11,3 = 47309,71 g =
= 47 kg 308 g