Odpowiedzi

2009-11-24T16:09:57+01:00
GLONY:
1.Znaczenie pozytywne:
a)glony są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej
b)biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód
c)dostarczają tlen w środowisku
d)jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę
e)wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt (listownica,marszczyn)
f)stanowią białkowy pokarm dla człowieka (chlorella,marszczyn)
g)są źródłem witamin:jodu,boru,soli potasowej i solowej
h)są stosowane w medycynie do produkcji:
-waty alginowej
-ziół zawierających jód
-antybiotyki(chlorella)
-witaminy grypy B
-substancje bakteriobójcze w postaci agoru
-znajdują zastosowanie w piekarnictwie i w budownictwie
2.Znaczenie negatywne,
nadmierny i niepoządany rozwój glonów powoduje:
-zakwity wody i przyduch
-z masowym ginięciem fauny wód
-zapychanie filtrów utrudniają je przepływ wody
-obrastanie i obniżanie statków
-obniżanie wodorów smakowo-zapachowych ryb
PIERWOTNIAKI:
pozytywne
* są pożywieniem wielu zwierząt
* filtrują wodę
* trawią celulozę
* tworzą pokłady skał wapiennych (z pancerzy otwornic)
* w słodkich wodach są biowskaźnikami do sprawdzania czystości wody


Negatywne
-pierwotniaki pasożytnicze powodują choroby zwierząt i ludzi (np.zarodziec malarii,rzęsistek pochwowy).
10 4 10
2009-11-24T16:12:03+01:00
Pierwotniaki:
-pozytywne: pokłady kredy (ameby), urzyźniają glebę, oczyszczają ścieki, pomagają w trawieniu
-negatywne:powodują choroby(zarodziec malarii-malaria, świdrowiec gambijski-śpiączka afrykańska, toksoplazmoza-toksoplazmozę)

Glony:
-pozytywne: są pokarmem dla zwierząt wodnych, są organizmami pionierskimi, są ważnym producentem tlenu
-negatywne:tworza zakwity wód (przyczyniające sie do śmierci zwierząt wodnych z braku tlenu)

Proszę bardzo, zawsze do usług :-)

7 3 7