Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T11:02:54+01:00
3.
a=ΔV/Δt
s=at²/2
t=√(2s/a)
a=V₀/√(2s/a) | ² gdyż prędkość końcowa jest równa 0
a²=V₀²/2s/a
a= V₀²/2s
a= (300²)/(2*0,05)= 900 000 m/s²
t=V₀/a=300/900 000= 3,34*10⁻⁴s lub ⅓*10⁻⁴s
siłę można policzyć z energii kinetycznej, która całkowicie zmienia się w pracę:
Fk=W
mV²/2=F*s
F=mV²/2s=0,01*(300)²/2*0,05 = 9000N
4.
F=m*a
a=ΔV/t
F=m*V₀/t= 0,2kg*2000m/s / 2 = 200N
6.
Oddziaływanie grawitacyjne:
F₁=G*m₁*m₂/(r)²
F₂=G*m₁*m₂/[(1/16)r]²= 256*G*m₁*m₂/r²
F₂/F₁=256
7.
V₁=√(GM/R)= 7,9 km/s
V₂=√(2GM/R)= 11,2 km/s
Napisz na prv, jeżeli mam wyprowadzić wzory, ale po prostu je wytłumaczę:
V₁ -najmniejsza pozioma prędkość, jaką należy nadać ciału względem przyciągającej go Ziemi(lub innego ciała niebieskiego), aby ciało to poruszało się po zamkniętej orbicie
V₂ - prędkość jaką należy nadać ciału , aby mogło ono opuścić orbitę danego ciała niebieskiego
8. Ep=mgh
Energia potencjalna ciała zamienia się całkowicie na energię kinetyczną i pracę wykonaną przez siłę tarcia, więc
Ep=Ek+T*S
mgh=mV²/2+cos30°fmg*h/sin30°
gh=V²/2+√2/2fg*(h/½)
2gh=V²+2√2fgh
V²=(2-2√2f)gh
V=√[(2-2√2f)gh]
V=3,78 m/s
a=ΔV/Δt
s=at²/2
t=√(2s/a)
a=V₀/√(2s/a) | ² gdyż prędkość końcowa jest równa 0
a²=V₀²/2s/a
a= V₀²/2s
a=(3,78)²/(2*2*1)= 3,57 m/s²
t=V₀/a= 3,78/3,57=1,06s

9. Δt=Δt₀/√1-(V²/c²) - dylatacja czasu
Δt₀=Δt*√1-(V²/c²)=6,36=6h 22 min

10. s=V*t
Odwołam się do poprzedniego zadania, gdzie:
t - będzie czasem rejestrowanym pociągu
t₀=1,06t - będzie czasem rejestrowanym przez obserwatora
s=V*t

200=V*t
x=V*1,06t
x/1,06=200
x=212m