Odpowiedzi

2009-11-24T16:23:53+01:00
Najpierw trzeba policzyć ile dm ³ powietrza znajduje się w tym pomieszczeniu.
20 * 30 * 25=15000dm³
Teraz, wiedząc że 78% powietrza stanowi azot, liczymy
15000 * 78/100= 11700 dm³
Mając objętość azotu, liczymy jego masę z gęstości
11700 * 1,25 = 14625g=14,625kg
15 4 15