Proszę o przetłumaczenie ;)

A Forgotten Composer
Louise Farrenc ( 1804-1875 ) came from a family a family of artists but decided to take up music. At seventeen, she married another musician and they had a daughter. In her twenties, Louise started to compose music and her works were popular around Europe. In 1842, she became the first wiman teacher at the Paris Conservatory. Louise' s daughter was a brilliant pianist and often performed her mother' s works. When her daughter died young, Louise stopped composing music for ever.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T16:26:02+01:00
Kompozytor Forgotten
Louise Farrenc (1804-1875) pochodził z rodziny, rodziny artystów, ale zdecydował się podjąć muzyki. Na siedemnaście lat, wyszła za mąż za innego muzyka i urodziła im się córka. W jej dwudziestych, Louise zaczął komponować muzykę i jej prace były popularne w całej Europie. W 1842 roku stała się pierwszym nauczycielem Wiman w Konserwatorium Paryskim. Louise 's córka genialny pianista i często wykonywane przez matka prace. Kiedy jej córka zmarła młodo, Louise przestał komponować muzykę na zawsze.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T16:35:41+01:00
Zapomniany kompozytor
Luise Farrenc (1804-1875) pochodziła z artystycznej rodziny ale stanowczo podjeła się muzyką. Gdy miała siedemnacie lat wziął ślub z inna muzykantem i oni mieli córke. W wieku dwudziestu lat zaczeła kompozytować muzykę, jej dzieła były popularne w całej europie. w 1842, ona stałą się pierwszą nauczycie;lą w Paryskim Konserwatorium. Córka Louise była wspaniałą pianistką i często wystawiała swojej mamy dzieła. Kiedy jej młoda córka umarła, Louise przestłą kompozytować na zawsze...