6)
Z tlenków o podanych niżej wzorach wybierz tylko te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy.
Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych. Podaj nazwy otrzymanych kwasów.
CaO , SO₂ , Fe₂O₃ , CuO , CO₂ , P₄O₁₀ , K₂O , N₂O₅

7)
Podaj wzory i nazwy tlenków kwasowych poniższych kwasów.
H₂SO₃ , H₂CO₃ , H₂SO₄ , HNO₃ , H₃PO₄ , HClO₄ , HClO , HNO₂ , H₄P₂O₇

1

Odpowiedzi

2012-08-26T21:51:29+02:00

Zadanie 6.

 

CaO , SO₂ , Fe₂O₃ , CuO , CO₂ , P₄O₁₀ , K₂O , N₂O₅

 

SO₂ + H₂O ⇒ H₂SO₃  -  kwas siarkowy (IV)

CO₂ + H₂O ⇒ H₂CO₃  -  kwas węglowy

P₄O₁₀ + 6H₂O ⇒ 4H₃PO₄  -  kwas ortofosforowy (V)

N₂O₅ + H₂O ⇒ 2HNO₃  -  kwas azotowy (V)

 

 

Zadanie 7.

 

H₂SO₃ - SO₂ - tlenek siarki (IV)

H₂CO₃ - CO₂ - tlenek węgla (IV)

H₂SO₄ - SO₃ - tlenek siarki (VI)

HNO₃ - N₂O₅ - tlenek azotu (V)

H₃PO₄ - P₄O₁₀ - tlenek fosforu (V)

HClO₄ - Cl₂O₇ - tlenek chloru (VII)

HClO - Cl₂O - tlenek chloru (I)

HNO₂ - N₂O₃ - tlenek azotu (III)

H₄P₂O₇ - P₄O₁₀ - tlenek fosforu (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

21 4 21