1. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a) 0,5a-3b+4,5=... •1•a-...•6b=...•9=...............
b) -2,5a+7,5b-10=.............
c) - 3/4x + 9/12y - 12/16+.................
d) -36x-81-4,5y+............

2. Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) (x-5)(x+5) + 2xy=...
b) (3-a)(6-3a) + 3a =.....
c) (-2+x)(2+x)=....
d) (-4-x)(4+2x)=....
e) (-2-2x)(-4+3x)=....
d) (-6-3x)(-5-8x)=...

dziękuję. ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T17:12:37+01:00
A) =x²-5²+2xy=x²+25+2xy
b) =18-9a-6a+3a²+3a=3a²-12a+18
c)= -4-2x+2x+x²=-4+x²
d)= -16-8x-4x-2x²=-2x²-12x-16
e)= 2-6x+8x-6x²=-6x²+2x+2
f)= 30+48x+15x+24x²=24x²+63x+30