Proszę o narysowanie tego zadania i dodanie jako załącznik.

NArysuj rzut równoległy prostopadłościanu o krawędziach 3 cm, 4 cm, 5 cm, jeżeli płaszczyzna zawierająca dwie krótsze krawędzie jest do rzutni równoległa. Zaznacz na rysunku kąty nachylenia przekątnych ścian bocznych do płaszczyzny podstawy tj. ściany o wymiarach 3 cm x 5 cm.

Proszę o podpisanie wszystkiego.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T00:28:35+01:00