Odpowiedzi

2009-03-26T18:16:42+01:00
Mieszko Pierwszy jest uznany za pierwszego władce. Panował on od ok. 960 do 992.

Państwo polskie było wtedy monarchią patrymonialną. Władza należała do władcy. Wspierała go złożona z dostojników rada monarsza.

W 965 Mieszko zawarł małżeństwo z córką Bolesława - Dobrawą Przemyślidką, nazywaną również Dąbrówką.

Powszechnie przyjmuje się, że chrzest Mieszka, a za tym i całego kraju, odbył się w 966 r.

Jego dokonania :

- Zjednoczenie części ziem polskich.
- Przyjęcie chrztu i włączenie kraju w krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy.
- Rozbudowa grodów obronnych m.in. Poznania i Gniezna, budowa licznych grodów państwowych na miejscu dawnych ośrodków plemiennych.
- Wznoszenie kościołów. Na czasy Mieszka I przypada na pewno budowa bazyliki pw. Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie. Być może książę ten ufundował także kościół na Ostrowie Tumskim i katedrę w Poznaniu.
- Być może rozpoczęcie bicia własnej monety - denarów.
- Przynajmniej podwojenie powierzchni państwa, poprzez podbicie Śląska, części Pomorza Zachodniego i prawdopodobnie Małopolski z Krakowem.
- Prowadzenie sprawnej polityki zagranicznej (układy z Niemcami, Czechami, Szwecją itd.).
1 5 1