Odpowiedzi

2009-11-24T16:34:20+01:00
Przeciwprądowy rozdział mieszaniny cieczy lub par, odbywający się w sposób ciągły lub okresowy na kolejnych półkach lub w warstwie wypełnienia kolumny destylacyjnej (rektyfikacyjnej) albo kilku takich kolumn połączonych szeregowo.

Podczas rektyfikacji dochodzi do równoczesnej wymiany masy i ciepła. Za pomocą rektyfikacji można rozdzielać mieszaniny dwu- i wieloskładnikowe. Rektyfikacja stosowana jest do otrzymywania np. alkoholu etylowego rektyfikowanego lub bezwodnego, benzenu, aniliny, różnych frakcji ropy naftowej.