Wygięta rurka z otwartym górnym końcem przymocowana jest do zamkniętego naczynia. Gdy ciśnienie gazu w naczyniu wynosi p=10⁵ Pa, wówczas różnica poziomów rtęci (p=13,6*10³ kg/m³) w ramionach rurki wynosi h=0,1m. Jaka będzie różnica wysokości poziomów rtęci w rurce jeżeli przy niezmienianym atmosfer. ciśnienie gazu w naczyniu wzrośnie do p=1,36*10⁵ Pa?

Proszę o szybkie rozwiązanie i jakiś mały komentarz do tego ;)

1

Odpowiedzi

2009-05-20T20:36:45+02:00
Pat=Pg-Pr
Pat=10⁵Pa-dgh(wzór na cisnienie słupa)
d-gęstość
g-przyspieszenie ziemskie
h-wysokość słupa
13,6*10³kg/m³*10m/s²*0,1m=13,6*10³Pa
Pat=100*10³Pa-13,6*10³Pa
Pat=86,4 Pa*10³ Pa

Pat+Pr₂=Pg₂
Pr₂=Pg₂-Pat
Pr²=136*10³Pa-86,4*10³Pa=49,6*10³Pa
dgH=49,6*10³Pa
H=49,6*10³Pa:10m/s²*13,6*10³kg/m³
H=0,36=36cm
Odp:Wysokosc słupa wzrośnie o 36 cm
4 4 4