Rain always comes from clouds. But where do clouds come from? How does all that water get into the sky?

Think about your bathroom. There is hot water in your bath. Steam goes up from the hot water.
The steam makes small clouds in the bathroom. These warm clouds meet the cold walls and windows, and then we see small drops of water on the walls and windows.
The world is like your bathroom. The water in the oceans is warm when the sun shines on it. Some of this water goes up into the sky and makes clouds. The wind carries the clouds for hundreds of kilometres. Then the clouds meet cold air in the sky, and we see drops of water. The drops of water are rain.
The rain falls and runs into rivers. Rivers run into oceans. And the water from oceans makes clouds and more rain.
So water is always moving from oceans to clouds to rain to rivers to oceans. So the rain on your head was on other head was on other heads before! The water in your garden was in other gardens in other countries.

przetłumacz na polski:)

1

Odpowiedzi

2009-11-24T20:15:17+01:00
Deszcz zawsze przybywa od chmur. Ale gdzie robi chmury wyszedł z założenia. Jak robi cały co woda otrzymuje do nieba. Obmyślają o waszej łazience. Tu jest gorąca woda w waszej kąpieli. Para idzie od gorącej wody. Para wyrabia małe chmury w łazience. Te ciepłe chmury spotykają chłodne ściany i okna i potem widzimy małe obniżenia wody na ścianach i oknach, świat lubi wasza łazienkę. Woda w oceanach jest ciepła kiedy słońce świeci na tym. Pewna ilość tej wody idzie do nieba i wyrabia chmury. Wiatr niesie chmury dla setek kilometrów. Potem chmury spotykają chłodne powietrze w niebie i widzimy obniżenia wody. Obniżenia wody jest deszcz, deszcz spada i biegnie do rzek. Rzeki wpadały do oceanów. I woda od oceanów wyrabia chmury i większa ilość deszczu. Tak woda zawsze przesuwa od oceanów do chmur, deszcz do rzek do oceanów. Tak deszcz na waszej głowie była na innej głowie, była na innych głowach przed wodą w waszym ogrodzie był w innych ogrodach w innych państwach.