Notatka z lekcji histori igrzyska olimpijskie
Grecy dużą wagę przywiązali do sprawności fizycznej.Z tego powodu często organizowali zawody.....................Najważniejszymi z nich były..............................,odbywające się co cztery lata w ................ .W zmaganiach mogli uczestniczyć wyłącznie....................................... .Do popularnych dyscyplin należały pięciobój w skład którego wchodziły bieg,rzut oszczepem,....................................,skok w dal i zapasy.Nagrody dla zwycięskich zawodników wręczano .................dnia igrzysk .Otrzymywali oni wieńce z gałązek drzewa ................,które rosło w świętym gaju...........................Mieszkańcy Grecji uważali zwycięzców za ................................Według historyków pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w .........r.p.n.e.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T16:44:37+01:00
Sportowe
igrzyska
Olimpii
mężczyźni
dyskiem
ostatniego (5 dzień)
oliwnego
Oliwnym?
bohaterów
776r.p.n.e.
99 4 99
W świętym gaju Zeusa
łapka w duł
*dół
ii
nie w Olimpii a w atenach
2009-11-24T16:47:41+01:00
Grecy dużą wagę przywiązywali do sprawności fizycznej . Z tego powodu często organizowali zawody SPORTOWE. Najważniejszymi z nich były IGRZYSKA OLIMPIJSKIE , odbywające się co cztery lata W OLIMPII . W zmaganiach mogli uczestniczyć wyłącznie MĘŻCZYŹNI . Do popularnych dyscyplin należały pięciobój w ,skok w dal i zapasy w skład którego wchodziły bieg,rzut oszczepem , RZUT DYSKIEM ,skok w dal i zapasy .Nagrody dla zwycięskich zawodników wręczano OSTATNIEGO ( PIĄTEGO) dnia igrzysk. Otrzymywali oni wieńce z gałązek drzewa WAWRZYNU (LAURU) ,które rosło w świętym gaju W DELFACH. Mieszkańcy Grecji uważali zwycięzców za BOHATERÓW . Według historyków pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w 776 r.p.n.e.
120 4 120
W świętym gaju Zeusa
czemu
najlepsza odp to twoja themartynaks