Odpowiedzi

2009-05-19T20:17:32+02:00
Korzyści z Unii Europejskiej:
- większy dostęp do nowoczesnych technologii,
- wzrost napływu kapitału zagranicznego, związane z dokonywaniem inwestycji (budowa dróg, dofinansowanie szkoleń..)
- podwyższenie tempa wzrostu gospodarczego (a jednocześnie wzrost zamożności rodziny) i do przyspieszenie procesu modernizacji gospodarki
- wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce z krajów członkowskich UE.
- wzrost liczby funduszy strukturalnych i środków z funduszu spójności uzyskane z UE, pozwalające m.in. na wydatną poprawę stanu infrastruktury, niezbędną dla utrzymania wysokiej dynamiki gospodarki polskiej
- uległa poprawie jakość oferowanych na rynku towarów i usług, co wpłynęło na odczuwalną poprawę jakości życia, z drugiej zaś zwiększyć motywację do wydajnej pracy
- UE Polska uzyskała znaczną pomoc finansową, pozwalającą na znacznie łatwiejsze pokrycie kosztów dostosowawczych, niż gdyby kraj miał dokonać tego własnymi siłami
- Polscy pracownicy uzyskali swobodny dostęp do europejskiego rynku pracy
- uzyskanie pełnego dostępu polskich producentów rolno-spożywczych (którzy spełnią unijne normy i standardy fitosanitarne i weterynaryjne) do unijnego rynku liczącego niemal 400 mln. konsumentów.
- możliwość korzystania z subwencji eksportowych wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej, co stwarza szansę większego eksportu na rynki krajów trzecich, w tym odzyskania rynku wschodniego