Zadanie jest z przyrody
Porównaj warunki życia w różnych środowiskach lądowych.
np. NAJWYŻSZE PARTIE GÓR
1. temp. - odp. im wyżej tym coraz niższa
2. dost. wody - odp. woda wyst. w postaci lodu, a wiec jest trudno dostępna dla istot żywych
3. św. roś. i zw. - odp. z powodu braku roślinności nie ma zwierząt, które nie maja się czym odżywiać

oraz dla:
- PUSTYNI (pkt. 1,2,3)
- OBSZARÓW POLARNYCH (pkt. 1,2,3)
- OBSZARÓW TROPIKALNYCH (pkt. 1,2,3)
1. Temperatura
2. Dostępność wody
3. Świat roślin i zwierząt

1

Odpowiedzi

2009-11-26T15:25:21+01:00
Pustynie
1 duże dobowe wachania temperatur
2 bardzo żadkie, opady jedynym żródłem wody są rzeki okresowe
3 ubogi świat roślin i zwierząt
polarne
lato krótkie 3-6 mies do +10 C
zima dłóga i mrożna
2woda to lody wiec trudno dostepne
3 żyją tam tylko zwierzęta przystosowane ubogi świat zwierzą t i roślin
lasy tropikalne
1temperatury przez cały rok ppowyżej +20C
2 codziennie padają deszcze zenitalne
3 z powodu dogodnych warunków bardzo dózy świat roślin i zw
20 2 20