Bardzo prosze mam na jutro...

1) Z nierozumiałych powodów 24 uczniów myśli wyłączni o wakajach. Stanowią oni 80% klasy. Ilu uczniów liczy ta klasa.

2)W czerwcu z niejasnych przyczyn rachunek telefoniczny pani Kasi wyniósł aż 550zł, co stanowiło 250% rachunku z maja. Ile złotych zapłaciła pani Kasia w maju?

Z góry Dziękuję

2

Odpowiedzi

2009-11-24T16:50:28+01:00
1) x - 100%
24- 80 %
x*80%= 24*100%
x= 24* 100%= 2400/ 80= 30 osób
80%

ta klasa liczy 30 0sób

x- 100%
550- 250%

550:2= 275-125%
275:5=55
55*4=220\
odp. pani kasia w maju zapłaciła 220 zł
2009-11-24T16:55:34+01:00
1. zad.

24 ________ 80%
x _________ 100 %
_________________
x = (24 x 100 %) : 80% = 2400 : 80 = 30
Odp: Klasa liczy 30 ucznów.

2. zad.
550 zł ____________ 250 %
x _________________ 100 %
________________________
x = 550 x 100% : 250 % = 55 000 : 250 = 220 zł

Odp: Pani Kasia w maju zapłaciła 220 zł. :)