Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-19T20:35:18+02:00
Należy obliczyć przekątną prostokąta, czyli przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego utworzonego z połowy telewizora
a = 42
b = 31,5
c = ?

a²+b²=c²
42² + (31,5)² = c²
1764 + 992,25 = c²
c² = 2756,25
c = 52,5 cm ≈ 20,67 cala ≈ 21 cali
2009-05-19T20:36:52+02:00
Z pitagorasa liczymy przekątną:

c=√(42²+31,5²)=52,5 cm

52,5cm : 2,54cm=21 cali
2009-05-19T20:37:31+02:00
Telewizor ma kształt prostokąta, jego boki maja miary: a=42cm, b=31,5cm. łącząc boki tworzymy przekątną, którą oznaczamy jako x, aby ja obliczyć stosujemy twierdzenie pitagorasa.
x kwadrat = (42cm) kwadrat + (31,5cm) kwadrat
x kwadrat = 1764cm kwadrat + 992,25cm kwadrat
x kwadrat = 2756,25cm kwadrat
x = 52,5cm - długość przekątnej
zamiana cm na cale : 1cal=2,54cm; 52,5cm : 2,54cm = 20,669291, czyli z dokładnością do jednego cala długość przekątnej telewizora jest równa 21 cali
2009-05-19T20:39:44+02:00
Z tw. pitgagorasa mamy:
c²=(42 cm)²+(31,5 cm)² ;
c²=1764cm²+992,25 cm² ;
c²=2756,25 cm²;
c=√2756,25cm²;
c=52,5cm;
52,5/2,54=20,66929 czyli około 21 cali
  • Użytkownik Zadane
2009-05-19T20:40:26+02:00
P-przekatna
p²=42²+(31,5)²
p²=1764+992,25
p²=2756,25
p=52,5cm

52,5cm:2,54cm/cal≈21cali
2009-05-19T20:42:14+02:00
C - przekątna telewizora

z tw. pitagorasa:
c²=31,5²+42²
c²=2756,25
c=52,5cm
1cal ------ 2,54cm
x cal ------ 52,5 cm

52,5=2,54x
x≈21 cali