Odpowiedzi

2009-11-24T16:55:42+01:00
Przypadający na panowanie Karolingów, zwłaszcza Karola Wielkiego, okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej, w którym nastąpiła ponowna recepcja kultury starożytnej. Termin "renesans karoliński" ma charakter pozytywnie wartościujący i wskazuje (podobnie jak termin "renesans XII wieku" czy "renesans ottoński") na pewne podobieństwa do renesansu wieku XV i XVI.
Program kulturowy podjęty przez otoczenie cesarza Karola Wielkiego na przełomie VIII i IX wieku miał na celu powrót do wzorców kultury antycznej. Odnowiono też klasyczną łacinę, która w ten sposób ostatecznie oderwała się od języków romańskich. Dzięki mecenatowi cesarskiemu i zdolnościom organizacyjnym Alkuina znacznie rozwinęła się sieć szkół; rozkwitły – odnowione – literatura i malarstwo. Powstało wiele monumentalnych budowli, nawiązujących stylem do budowli starożytnego Rzymu (architektura karolińska, np. katedra w Akwizgranie).
Karol przeprowadził wiele reform. Nakazał odnowić i ujednolicić krój łacińskiego pisma (tzw. minuskuła karolińska). Troszczył się o rozwój szkół i piśmiennictwa. Na jego dwór w Akwizgranie przybywali uczeni z odległych krajów. Z Brytanii przybył słynny Alkuin, z Italii – Piotr z Pizy i Paweł Diakon, natomiast z Hiszpanii Teodulf. Pod ich wpływem doszło do odnowienia studiów nad dziełami pisarzy starożytnych. Powstały też dzieła opisujące Karola Wielkiego.
2009-11-24T16:58:44+01:00
-przypadający na panowanie Karolingów, zwłaszcza Karola Wielkiego,
-okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej, w którym nastąpiła ponowna recepcja kultury starożytnej.
-Program kulturowy podjęty przez otoczenie cesarza Karola Wielkiego na przełomie VIII i IX wieku miał na celu powrót do wzorców kultury antycznej.
-Karol przeprowadził wiele reform. Nakazał odnowić i ujednolicić krój łacińskiego pisma. Troszczył się o rozwój szkół i piśmiennictwa.
-termin "renesans karoliński" ma charakter pozytywnie wartościujący i wskazuje na pewne podobieństwa do renesansu wieku XV i XVI.
-Odnowiono klasyczną łacinę, która w ten sposób ostatecznie oderwała się od języków romańskich.
-Dzięki mecenatowi cesarskiemu i zdolnościom organizacyjnym Alkuina znacznie rozwinęła się sieć szkół
- rozkwitły – odnowione – literatura i malarstwo.
-Powstało wiele monumentalnych budowli, nawiązujących stylem do budowli starożytnego Rzymu
2009-11-24T16:59:25+01:00
Renesans Karoliński ;
-przypadał na okres panowania Karolingów,
-miał na celu powrót do wzorców antyku,
-Alkuin rozwinął szkoły, odnowił literaturę i malarstwo,
-powstało dużo monumentalnych budowli nawiązujących do stylu starożytnego Rzymu,
-Karol Wielki nakazał odnowić i ujednolicić pismo łacińskie; troszczył się o rozwój
szkół i piśmiennictwa,
-na jego dwór przybywało dużo uczonych z dalekich krajów, dzięki nim doszło do odnowienia studiów nad dziełami pisarzy starożytnych.