Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T09:45:20+01:00
Zamek w Skorogoszczy
Zamek, o którym tutaj mowa, raczej nazwałbym pałacem;) Przebudowa nastąpiła w latach 1910 - 1913, zmieniono styl na klasycystyczny, dobudowano jedno piętro, a także podwyższono dach, w którym kryła się jeszcze jedna kondygnacja. Po pałacu zostało kilka kamieni i trochę gruzu w ziemi, z jego cegieł zbudowano nie jeden dom;)
A co do historii wyburzenia... po wojnie pałac był wypalony, stropy i dach trzeba było stawiać na nowo. Podpalili go Niemcy uciekając z tych terenów. Na kolejne nieszczęście, po wojnie, kiedy już zabierano się do remontu, postanowiono pałac zburzyć.. Ściany zburzono, gruz rozwieziono i po pałacu słuch zaginął.. aż do czasu budowy szkoły na tym terenie, wtedy to kopiąc fundamenty, natknięto się na szczątki piwnic i fundamentów pałacu.


Castle in Skorogoszczy
The castle, which is covered here, rather I would call a palace;) reconstruction occurred during 1910 - 1913, changed the style of classical, one floor was added, and raised the roof, which was hidden in another tier. After the palace was a few stones and some debris in the ground, with his brick house was built not just one;)

And what about the history of the demolition ... After the war the palace was burnt, floors and roof had to be put on again. Germans set fire to it, escaping from these areas. For the next disaster, after the war when they took longer to repair, it was decided to demolish the palace .. The walls were demolished, debris after hearing the palace disappeared .. until the construction of a school on the ground, then kicking the foundation the remains of cellars and foundations of the palace.


nie wiem czy oto ci chodziło ale się starałam
4 5 4