Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Dyju
  • Początkujący
2009-11-24T16:51:32+01:00
Kwasy:
SOLNY - HCl- kwas kwas beztlenowy, będący roztworem chlorowodoru w

wodzie. nieorganiczny związek chemiczny. Zrąca substansja jak każdy kwas.

Sole to chlorki.

Kwas azotowy(V) HNO3 – nieorganiczny związek chemiczny, jest jednym z

kwasów tlenowych. żrąca substancja. Tworzy z kwasem solnym wode

królewską. Używany do nitrowania. Jesgo sole to azotany, które są bardzo

dobrze rozpuszczane w wodzie.

Kwas siarkowy H2SO4 - nieorganiczny związek chemiczny, jeden z

najmocniejszych kwasów . Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze

względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole

kwasu siarkowego to siarczany.

Kwas węglowy (H2CO3, poprawniej H2O•CO2) – tlenowy kwas nieorganiczny.

Występuje jedynie w wodnych roztworach dwutlenku węgla. Jest to kwas o

małej mocy. można go bezpiecznie używać do doswiadczen ponieważ wystepuje

w tak małym stężeniu, ze nie jest w stanie nikogo uszkodzic:)

Kwas fluorowodorowy HF – nieorganiczny związek chemiczny. jest roztworem

fluorowodoru w wodzie. Jest to ciecz z ktorej wydobywa sie dym o ostrym

zapachu. Jego sole to fluorki.

Wodorotlenki
wodorotlenek sodu- biała substancja stała. higroskopijna, ktora szybko

pochłania pare wodną. Jego roztwor wodny nazywany jest sodą żrącą lub

ługiem. Nazwa handlowa to soda kałustyczna.

wodorotlenek potasu- biała substancja stała. higroskopijna, ktora szybko

pochłania pare wodną. Jego roztwor wodny nazywany jest sodą żrącą lub

ługiem.

Wodorotlenek baru - nieorganiczny związek chemiczny. Roztwór wodorotlenku

baru jest silną zasadą, w stanie stałym występuje w postaci białych

granulek lub proszku. Wodny nasycony roztwór wodorotlenku baru nazywany

jest wodą barytową.

Wodorotlenek wapnia wapno gaszone Ca(OH)2, słabo rozpuszczalny w wodzie

Jego stężony roztwór jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym nazywany

"wodą wapienną" wykorzystuje się do wykrywania dwutlenku węgla.

Wodorotlenek glinu Al(OH)3) to amfoteryczny, nieorganiczny związek

chemiczny o ogólnym wzorze.Po wysuszeniu jest to biały, bezpostaciowy

proszek. Jest on stosowany w produkcji papieru, mydła, kosmetyków.

Wodorotlenek ołowiu- Pb(OH)2 - powstaje w wyniku reakcji alkanów z solami

ołowiu. W wodzie rozpuszcza się słabo, tworząc roztwór o odczynie

alkalicznym. Ma charakter amfoteryczny.

Wodorotlenek cynku, Zn(OH)2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy

wodorotlenków. nierozpuszczalny w wodzie.

Wodorotlenek miedzi - Cu(OH)2. nieorganiczny zwiazek chem. Powstaje w

wyniku reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi. Wykozystywany w

probie trommera.

Wodorotlenek manganu (Mn(OH)2) - związek nieorganiczny, nierozpuszczalny

w wodzie. Ma charakter zasadowy i reaguje z kwasami.
1 5 1