Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na język Polski.
(nie w necie tłumaczyć!)

Film and miusic stars are usually known for the outrageous way they spend time and money on themselves,their cars,clothes and houses.However,some of them use their fame to camping for things that they think are important.At the moment ,pop star Pink is one of the loudest voices calling for change.
Pink recorded her first CD Can`t take me home in 2000 when she was just eighteen. She`s got strong opinions and she`s not afraid to say what she thinks.
So it isn`t surprising that Pink campaigns on issues that make her angry.She asked Vogue magazine if they would stop showing fur coast and she told Prince William not to hunt animals. `We all make mistakes in our lives` , she told the Prince, `and we can all change`.Now Pink is campaigning for Gildah the elephant.
Gildah is a fifty-five-year-old elephant from Thailand who lives in the Mirage Hotel in Las Vegas. Gildah used to be part of a show in the hotel.Siegfried and Roy are the men who star in the show with Gildah, but the show closed in 2003 because Roy was attacked by one of the tigers.
In December 2003,Pink wrote to Siegfried and Roy.She explained that she was worried about Gildah.`Gildah is an old,lonelyanimal`, she wrote. `We know that elephants are intelligent, social animals who need relationships ... but Gildah is living in a small cage in a hotel in Las Vegas`.
Pink asked them if they would let Gildah go to live in a sanctuary where she could meet other elephants , walk through the trees and play in the water.Two sanctuaries have already said that they would give Gildah a home.
Pink finished her letter, `She`s done her time-won`t you let her go?`

Pliss o szybkie odp! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T15:01:44+01:00
Film i miusic gwiazdy są zwykle znane skandaliczny sposób spędzenia czasu i pieniędzy na siebie, swoje samochody, ubrania i domy. Niektóre z nich wykorzystują swoją sławę na camping do rzeczy, które ich zdaniem są interesujące.W chwili gwiazdy pop Pink jest jednym z najgłośniej głosy wzywające do zmiany.
Pink wydała swój pierwszy CD Can `t Take Me Home w 2000 roku, kiedy miała zaledwie osiemnaście. Ona ma dużą opinie i ona nie boi się powiedzieć to, co ona myśli. To nic dziwnego, że kampanie Pink w kwestiach, które czynią ją sławą.Ona zapytała Vogue Magazine, gdyby przestali pokazano wybrzeża futro i powiedziała Prince William nie polować na zwierzęta.Wszyscy popełniamy błędy w naszym życiu;, powiedziała książę "i możemy wszystko zmienić." Pink teraz walczy o Gildah słonia.
Gildah jest pięćdziesiąt pięć-letni słoń z Tajlandii, która mieszka w Mirage Hotel w Las Vegas. Gildah kiedyś częścią show w hotel.Siegfried i Roy są ludzie, którzy gwiazd w show z Gildah, ale pokazują, zamknięty w 2003 r. z powodu Roy został zaatakowany przez jednego z tygrysów.
W grudniu 2003 r., Pink napisał do Zygfryda i Roy.Ona wyjaśniła, że martwi się o Gildah. "Gildah jest stary, lonelyanimal", pisała. "Wiemy, że słonie są inteligentne, zwierzętami społecznymi, którzy potrzebują relacji ... ale Gildah mieszka w małych klatkach w hotelu w Las Vegas. "Pink zapytała ich, gdyby pozwolili Gildah go do życia w świątyni, w której mogłaby spełniać inne słonie, chodzić po drzewach i grać w sanktuariach water.Two mieć już powiedziałem, że dadzą Gild