Odpowiedzi

2009-11-24T16:58:44+01:00
Obserwacje : Zachodzi gwałtowna reakcja . Oranż zmienia się na różową .
Wnioski W wyniku powstaje kwa węglowy
CaCo3 + 2HCl -> Co2 + H2O + CaCl2 .
2009-11-24T16:59:08+01:00
Obserwacje: Tlenek węgla(IV) zabarwia wodę z oranżem metylowym co świadczy że reaguje z wodą.
Wniosek: Tlenek węgla(IV) jest tlenkiem kwasowym kwasu węglowego