1. Na czym polega zasada podziału władzy i Co sądzisz o jej funkcjonowaniu w państwie polskim?

2. Opierajac się na polskim systemie politycznym przedstaw realizację podstawowych zasad państwa demokratycznego.

3. Scharakteryzuj wybrane przez siebie subkultury młodzieżowe.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T22:00:35+01:00
Zasada podziału władz polega na tym , ze ładza dzieli sie na ustawodawczą<odpowiedziaalną za stanowienie prawa> wykonawczą<mającą je realizować w praktyce> i sądowniczą<roztrzygającą spory na podstawie obowiązyjących norm prawnych>zasada ta stała sie naczelna zasada w konwencjiu demokratycznych państw i wystepuje w dwóch wersjach :separacji władz i wspóldziałąnia władz
separacja władz polega na ty zem władza ustawodawcza jest oddzielona od wykonawczej i konstytucja nie zezwala na ingerencje jednedo z podmiotów władzy oznacza to ze oba organy władzy moga sie skutecznie blokowac
współdziałanie władz polega bna tym ze istnieje konstutycyjny obowiązek współdziałania władz muszą one się wzajemnie dopełniać i inspirować mająć na uwadze efrktywnew rozwiazanie problemów. państwo demokratyczne:
suwerennośc narodu, pluralizm podział władzy
1 1 1