Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T17:10:10+01:00
2009-11-24T17:25:59+01:00
Ż piszemy, gdy:
1. w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach pokrewnych wymienia się na g, z, ź, s, dz, d, h, np.:
dróżka - droga
służąca - usługiwać
wożę- wozić - wóz
zwyciężyć - zwycięzca
cudzołożyć - cudzołóstwo
2. występuje po l, ł, n, r, np.:
lżej
odwilż
małżowina
Skarżysko
3. występuje przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami, np.:
żleb
drażliwy
jałmużna
żwir
a) w rzeczownikach rodzimych r. żeńskiego, np.:
straż
odsprzedaż
b) spójnikach zakończonych na - aż, np.:
chociaż
ponieważ
c) wyrazach francuskiego pochodzenia, np.:
drenaż, kilometraż
bandaż, wiraż
Ważne: Tak samo piszemy wyrazy pochodne zakończone na:
* - ażny, np. niesprzedażny
* - żowy, np. bagażowy
* - ażować, np. angażować
5. występuje w:
rzeczowniku rodzaju żeńskiego,np. młodzież, grabież, kradzież, rubież
wyrazach niesamodzielnych, np.: przecież, również, toteż, tudzież, też
wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na - eż, np.: beż, papież, buldeneż, maneż, solfeż
. w zakończeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż, np.:
wyż, Paryż
paraliż, prodiż
7. w zakończeniach - żka, - żca, - żnica, np.:
nadwyżka, wróżka
drapieżca, łupieżca
Uwaga: także w innych zakończeniach rzeczowników piszemy zawsze ż:
- żar, np żar, ciężar, pożar
- żer, np. pasażer, buldożer
- żur, np. żur, ażur, abażur, dyżur.
8. w zakończeniu: samogłoska + -żny, np.
odważny, okrężny, próżny, nabożny, pobożny, obłożny, ostrożny
Uwaga. Także w wyrazach pochodnych i pokrewnych zakończonych na - żnie, - żniak, - żnik, - żność.
9. występuje w partykule wzmacniające - że, - ż, np.:
bodajże, mówże
stójcież, cóż
10. żo - . żó - występuje na początku wyrazów przed o i ó,np. :
żona, żonaty żołądek
żółty, żółcień, żółw

31 4 31