Na nici o długości 1 m zawieszony jest drewniany klocek o masie 50kg. Lecący z prędkością 500 m/s pocisk o masie 10 g wbija się w ten klocek. Jaka największą prędkość uzyska klocek? O jaki największy kąt od pionu odchyli się nić?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T11:07:33+01:00
Zasada zachowania pędu:
p₁=p₂
m₁v₁=m₂v₂
v₂=m₁v₁/m₂=0,01kg*500m/s/50kg= 0,1m/s
Kąt wychylenia można obliczyć z zasady zachowania energii.
mv²/2=mgh
h=v²/2g = (0,1)²/2*10= 0,0005m
x=r-h=1m-0,0005m= 0,9995m
cosα=x/r= 0,9995m
α=1,81⁰