Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T17:07:59+01:00
Glukoza występuje w owocach, miodzie, częściach wegetatywnych roślin.

Glukoza jest głównym materiałem energetycznym w organizmie ludzkim. We krwi znajduje się w stałym stężeniu 80-120 mg%. Pod wpływem insuliny ulega polimeryzacji w wątrobie na glikogen.

Glukoza dostarczana jest do organizmu w pokarmach jako skrobia lub disacharydy. Powstaje także z innych substancji (tłuszcze, aminokwasy). Przemysłowo glukoza jest otrzymywana przez hydrolizę skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej. Glukoza znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym i włókienniczym.
2009-11-24T17:16:33+01:00
Przemysłowo glukoza jest otrzymywana przez hydrolizę skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej.
2009-11-24T17:18:14+01:00
Glukoza cukier gronowy, cukier skrobiowy, należący do cukrów prostych. Glukoza jest izomerem fruktozy .
Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów, jest rozkładana w procesie glikolizy na kwas pirogronowy.
biała
krystaliczna
słodka