Korzystając z podręcznika i dostępnych źródeł informacji, porównaj park narodowy z rezerwatem. Wpisz odpowiednie dane do tabeli.

Cecha porównawcza I Park narodowy I Rezerwat przyrody

zajmowana powierzchnia
(w ha)

możliwość gospodarczej
działalności człowieka

dostępność dla ruchu
turystycznego

2

Odpowiedzi

2009-11-25T14:21:16+01:00
Też to miałam*zajmowana powierzchnia
(w ha)

- Park Narodowy
powyżej 1000 ha
- Rezerwat
poniżej 500 ha


*możliwość
gospodarczej
działalności człowieka

- Park Narodowy
jest tam znacznie ograniczona, a czasem całkowicie zakazana
- Rezerwat
wszelka działalność gospodarcza jest zakazana


*dostępność dla ruchu
turystycznego

- Park Narodowy
można się poruszać jedynie po oznakowanych szlakach turystycznych
- Rezerwat
w niektórych zakazany
28 4 28
2009-11-25T14:22:52+01:00
PARK NARODOWY:
zajmowana powierzchnia (w ha) 59.2 tys

możliwość gospodarczej działalności czlowieka: działalność gospodarcza jest znacznie ograniczona, a czasami całkowicie zakazana.

dostępność dla ruchu turystycznego: Parki narodowe udostępniane są turystom. Mogą oni poruszać się jedynie po znakowanych szlakach.

REZERWAT PRZYRODY:
zajmowana powierzchnia (w ha) 500

możliwość gospodarczej działalności czlowieka: Ww rezerwatach przyrody wszelka działalność gospodarcza jest zakazana.

dostępność dla ruchu turystycznego: W niektórych rezerwatach ruch turystyczny jest zakazany.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
11 3 11