1. Co to jest szybkość kątowa, podaj wzory.
2. Co to jest szybkość linowa, podaj wzory.
3. Podaj związek pomiędzy szybkością liniową a kontową.
4. Jak uzasadnisz, że w ruchu jednostajnie obrotowym występuje przyśpieszenie dośrodkowe.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T00:41:46+01:00
1) ω=α/t - prędkość kątowa [rad/s] - wielkość opisująca ruch obrotowy

2) Wektor prędkości liniowej jest zawsze styczny do okręgu tzn. pod kątem prostym do promienia.
V=2πr/T

3) obie padają pod kątem prostym 90°
4)Występuje przyśpieszenie dośrodkowe co związane jest ze zmianą kierunku wektora prędkości liniowej? ;D