POMOCY :)
Przeczytaj w Ważnej wiadomości informacje na temat archaimów. Następnie wypisz z "Legendy o świętym Aleksym" cztery przykłady tego typu wyrazów lub sformułowań.

Książka do 1 gimnazjum Nowa Era " Słowa na czasie " Strona 82 zadanie 7 ;D

Archaizm : to wyraz lub sformułowanie, które jest przestarzałe, wyszło z użycia bądź zmieniło formę. Do archaizmów zalicza się m.in pojedyncze wyrazy,np śrzebro barzo, a także wyrażenia, np samym zwony.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T17:13:16+01:00
Rucho - bogactwo
pod wschodem - pod schodami
śrzebro - srebro
wszytki skutki, co je płodził - wszystkie czyny, które zdzziałał
59 4 59