Odpowiedzi

2009-11-24T17:17:59+01:00
-przeprowadził gruntowną reformę systemu prawnego państwa i usprawnił jego administrację. Ofiarami tej reformy byli bojarzy, którzy zostali wysiedleni na wyznaczone tereny zwane ziemszczyzną i prześladowani.
-Prowadził niezwykle agresywną politykę wobec swoich sąsiadów. Za jego panowania Rosja zdobyła Kazań, Astrachań i zachodnią Syberię, doprowadził też do nawiązania kontaktów handlowych z Anglią.
-Uderzył też na państwo zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach zdobywając w 1558 Dorpat i Narwę, rozpoczynając wojny inflanckie
-Kontynuował ekspansję Rosji na wschodnie ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
- rozkazał utopić w Dźwinie wszystkich tamtejszych Żydów
-Począwszy od 1560 z jego polecenia stracono tysiące ludzi, w 1581 w napadzie szału zamordował drugiego syna, Iwana. Czynami tymi zapracował na przydomek "Groźny".
-przypisuje się mu autorstwo utworów liturgicznych i udział w redagowaniu kronik.
-Car popierał rozwój sztuki, zwłaszcza architektury i malarstwa.
-W okresie jego rządów pojawił się w Rosji druk.
-Iwan IV doprowadził swoją represyjną polityką do politycznego i gospodarczego kryzysu państwa.
-wprowadził opryczninę, czyli carską policję, odpowiedzialną za liczne masakry ludności i rabunki odwołał ją w 1572 r. widząc, że wymknęła mu się spod kontroli. Rezultatem opryczniny była śmierć ok. 100 tys. ludzi.
-Do jego niewątpliwych zasług należą: reforma armii na wzór zachodni i utworzenie zbioru praw, tzw. Carski Sudiebnik.
2 5 2