Mam parę pytań z religii ;D
1 Co to znaczy że Apostołowie mieli być "rybakami ludzi" ?
2 Co to znaczy że kościoł jest rzeczywistością bosko-ludzką ?
3 Co jest ostatecznym celem kościoła ?
4 Jakie dary Ducha świętego otrzymali Apostołwoie ?
5 Kiedy człowiek staje się świątynią Ducha świętego ?
6 Co to znaczy przynosić owoc w Duchu świętym ?
7 Na czym polega wierność wobec Boga ?
8 Co dokonuje się w czasie przyjęcia chrztu świętego ?
9 Kogo Pan Jezus obiecuje ludziom ?
10 Jakie wartości płyną z obecności Ducha świętego w kościele ?
11 Jakie znaczenie ma obecność Ducha świętego w naszym życiu ?
12 Co to jets bierzmowanie ?
13 Kto i w jaki sposób udziela sakramentu bierzmowania ?
14 W czym umacnia nas Duch święty
15 Jakie zadania wynikają z przyjęcia sakramentu bierzmowania ?
16 Jakie jest znaczenie Darów ducha świętego ?
17 Co to jets charyzmat ?
18 Jakei uzdolnienia otrzymujemy dzięki cnocie wiary nadzieji i miłości
19 W jaki sposób Duch święty działał na Apostołów ?
20 Co to znaczy że Duch święty jest źródłem apostolskiej działalności Kościoła ?
21 W jaki sposób możemy wspierać apostolską działalność kościoła ?
22 Jakiej postawy wobec Boga uczy nas Maryja ?

2

Odpowiedzi

2009-11-24T17:26:27+01:00
1.oznacza to że mieli nauczać ludzi i sprowadzać ich do królestwa bożego
2.znaczy to że w kościele ludzie łączą się z Bogiem i Bóg łączy się z ludźmi
3.ostatecznym celem kościoła jest zbawienie wszystkich ludzi wierzących
4.apostołowie otrzymali dar mądrości, umiejętności, męstwa, bojaźni bożej, rady
5.
6.
7.Polega na sławieniu wyłącznie boga
8.oczyszczenie z grzechu pierworodnego
9.
10.
11.
12.Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.
13.W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne
14.
15.
1 1 1
2009-11-24T17:53:19+01:00
Mam odpowiedzi na kilka nie na wszystkie pytania
1to znaczy że pon bug powołał ich do nawracania ludzi i głoszenia królestwa bożego.
2to znaczy że będąc w kościele nasze czyny myśli słowa związane są z bogiem
3 ewangelizacja głoszenie królestwa bożego
2 1 2