Odpowiedzi

2009-11-24T17:30:43+01:00
Ważnym osiągnięciem Rzymian było prawo (ius). Nie ograniczało się ono do norm określających winę i karę, ale regulowało wszystkie zależźżności między państwem i obywatelem oraz między poszczególnymi obywatelami. Rzymianie rozróżniali prawo karne i prawo cywilne. Przedmiotem normy prawnej był nie tylko pojedynczy przypadek (kazus), ale również ogólna reguła, która powinna obowiązywać w bliżonych okolicznościach. Prawo obejmowało wszystkie dziedziny życia społeczneg, np. określało sposób zawierania małżeństwa.
Ważna była umiejętność posługiwania się prawem, Dlatego Stało się ono przedmiotem nauki. Rzymianie stworzyli wiele zasad, które później stały się niezbędne dla nowożytnej praworządności.


Przykłady prawa: Lex retro non agit - Prawo nie działa wstecz
Nullum crimen sine lege - Nie ma zdrodni jeśli nie ma prawa
Adiutur et altera pars - Należy wysłuchać także drugiej strony