[...] Terejczycy postanowili posłać Battosa do Libii jako wodza i króla i tych Terejczyków jako jego towarzyszy. Na równych i sprawiedliwych warunkach z każdej rodziny jeden syn będzie wciągnięty na listę[...]spośród młodych i wolnych Terejczyków[...] i popłynie. [...] Każdy, kto odmówi popłynięcia, kiedy zostanie wysłany przez państwo, będzie podlegał karze śmierci, a majątek jego zostanie skonfiskowany. Każdy, kto udzieli schronienia i opieki takiemu człowiekowi, nawet jeśli to ojciec będzie pomagał synowi czy brat bratu, będzie podlegał takiej samej karze jak człowiek, który odmówił popłynięcia. Na takich warunkach zaprzysięgli umowę ci, którzy odpłynęli jako koloniścii obłożyli klątwą tych, którzy by złamali to porozumienie i nie byli mu posłuszni, zarówno sośród tych, co odłynęli, jak i tych, co pozostali.


PRACA Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM:
1. Odpowiedz, w jaki sposób mieszkańcy Tery podjęli decyzję o zorganizowaniu wyrawy kolonizacyjnej.
2. Wyjaśnij, dlaczego tak wysokim karom podlegali wszyscy odmawiający wzięcia udziału w wyprawie.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T17:24:12+01:00
1.Terejczycy ustalili listę, na którą wciągnięty będzie jeden syn z rodziny. Będzie to każdy wolny i młody Terejczyk. Mobilizowano też , karą śmierci za popłynięcie i skonfiskowanie majątku.
9 3 9
2009-11-24T17:46:10+01:00
1.Postanowili, że jeden syn z każdej rodziny zostanie wpisany na listę spośród młodych i wolnych Terejczyków i popłynie.Każdy kto odmówi lub mu udzieli schronienia podlega karze śmierci.
2.Gdyby nie było by takich surowych kar nie było by tylu chętnych.
14 4 14