Zad1) Na seansie filmowym sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe? Oblicz.

Zad2)Rozwiąż równanie
x/-5 dzielone x/+3 = 2/3

Zad3)Dane są punkty A-(-2,3) oraz B-(4,6) Oblicz długość odcinka AB.

Zad4)Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150cm kwadratowych. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.

Zad5)Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm kwadratowych. Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Zad6)Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy 28cm i wysokości 40cm. Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia. pi=3,14

1

Odpowiedzi

2009-11-24T17:33:07+01:00
Zad 1
280 -100%
126 - x

126*100 / 280 = 45%
zad 2
nie wiem co oznacza "/"

zad3
to na wykresie <wspolrzednych> zaznaczach punkty i dorysowujesz sobie punkt np C, zeby wyszedl trijkat prostokatny i wtedy z twierdzenia pitagorasa liczysz przyprostokatna:
Odcinek AC ma 6
Odcinek CB ma 6
Odcinek AB ma

6² +6² = x ²
36 +36 = x ²
√72 = x
6 √2 =x

nie potrafie tego inaczej wytlumaczyc :)

zad4
P= 6a²
150 = 6a² / 6
25 = a²
√25 = a
5=a

zad 5
nie wiem jak to zrobic

zad 6
d = 28 r = 14
H=40
V= Pp *H
Pp=π r²
Pp = 3,14 * (14)² = 3,14 * 196 = 615,44 cm 2
V = 615,44 * 40 = 24 617,6 cm3 ≈24 618 l