Przetłumaczyć zdania:
Co masz w środę?
O godzinie 9:20 mamy przerwę.
W piątek mam 6 godzin.
Mam jedną godzinę wolną.
Jak nazywa się twoja wychowawczyni?
Czego uczy Pani.
Kiedy masz informatykę?
Ile polskiego masz w ciągu tygodnia?

3

Odpowiedzi

2009-11-24T17:19:34+01:00
Was haben Sie am Mittwoch?
9:20 brechen wir auf.
Am Freitag, habe ich 6 Stunden.
Ich habe eine Stunde lang kostenlos
.
Wie heißt dein Lehrer?
Was lernen Sie.
Wenn Sie es haben?
Polnisch, wenn Sie pro Woche?
2009-11-24T17:24:43+01:00
Was haben Sie am Mittwoch?-Co masz w środę?
Am 9:20 brechen wir -O godzinie 9:20 mamy przerwę.
Am Freitag, habe ich Sechs Stunden-w piątek mamy 6 godzin
Ich habe eine freie Stunde -Mam jedną godzinę wolną
Wie selbst nennen deine Erzieherin sich? -Jak nazywa się twoja wychowawczyni?
Was Sie unterrichten? -Czago uczy Pani?
Wann hast du eine Informatik? -Kiedy masz informatykę?
Wie viele polnisch du hast die Woche binnen? -Ile polskiego masz w ciągu tygodnia?
2009-11-24T17:46:19+01:00
Was hast du am Mittwoch?
Um 9Uhr 20 Minuten haben wir Pause.
Am Freitag habe ich 5 Stunden
Ich habe eine freie Stunde.
Wie heißt deine Erzieherin?
Was unterrichten Sie?
Wenn hast du eine Informatik?
Wie viele Polnishstunden hast du in der Woche.