GEOMETRIA HELP!
1: Dany jest okrąg i styczna do tego okręgu. Narysuj okrąg symetryczny do danego względu stycznej k? Jak zrobić?
2: Narysuj trapez symetryczny do danego trapezu równoramiennego względem prostej zawierającej:
a) ramię trapezu
b) przekątną trapezu
JAK ZROBIĆ TE ZADANIA!!??

1

Odpowiedzi

2009-11-24T17:23:41+01:00
W pierwszym według stycznej musisz cyrklem przenieść promień okręgu
a w drugim musisz po narysowaniu prostej kolejno przenosić odpowiednie długości cyrklem na drugą stronę i w podpunkcie b będę te trapezy na siebie nałożone. przenoś pod kątem prostym