W wojewodztwie spotykają sie i dzielą zadaniami administracja samorządowa z rządową.przyporządkuj im wymienione zadania i zapisz je w odpowiednich rubrykach : zawodowe szkoły wyższe , teatry , biblioteki, muzea regionalne , policja, straż pożarna , utrzymanie urządzeń wodnych , drogi wojewodzkie , autostrady , drogi krajowe , zwalczanie klęsk żywiołowych na terenie wojewodztwa , nadzór nad przestrzeganiem prawa przez wladze samorządowe, nadzór nad służbą ochrony zabytków . wpisz do tabelkiwojewodztwa

administracja samorządowa
-
-
-
administracja rzadowa
-
-
-
-
-
-

1

Odpowiedzi

2009-11-25T09:26:08+01:00


Lp. Administracja Rządowa
1. Autostrady
2. Drogi krajowe
3. Policja
4. Straż pożarna
5. Zwalczanie klęsk żywiołowych na terenie województwa
6. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez władze samorządowe
7. Nadzór nad służbą ochrony zabytków
8. zawodowe szkoły wyższe


Administracja Samorządowa
Teatry
drogi wojewódzkie
Utrzymanie urządzeń wodnych
biblioteki
muzea regionalne
1 5 1