Tkanka _____________ jest zbudowana z charakterystycznych komórek mających dwa rodzaje wypustek

Charakterystyczną cechą tkanki _______________ są luxno ułożone komórki
umieszczone w substancji mjiedzykomurkowej
Włókna tkanki __________________ cechuje zdolność do skurczu budujących je włókien umożliwiający ruch
Charakterystyczną cechą tkanki _______ jest zwarty układ komórek twrzacych warstwę lub kilka

3

Odpowiedzi

2009-11-25T10:42:44+01:00
1. nerwowa
2. łączna
3. mięśniowa
4. nabłonkowa
18 3 18
2009-11-25T12:45:07+01:00
1. nerwowa
2. łączna
3. mięśniowa
4. nabłonkowa
18 4 18
2009-11-25T13:16:21+01:00
Tkanka _____________ jest zbudowana z charakterystycznych komórek mających dwa rodzaje wypustek

Charakterystyczną cechą tkanki _______________ są luźno ułożone komórki

umieszczone w substancji międzykomórkowej
Włókna tkanki __________________ cechuje zdolność do skurczu budujących je włókien umożliwiający ruch
Charakterystyczną cechą tkanki _______ jest zwarty układ komórek tworzących warstwę lub kilka

I. Nerwowa
II. Łączna
III. Mięśniowa
IV. Nabłonkowa
5 5 5