Odpowiedzi

2009-11-24T17:37:22+01:00
X+4x=55
5x=55 / :5
x=11
p= 11x44
p= 48,4 dm
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T17:37:56+01:00
O = 55 cm - obwód prostokąta
b =4a - bok dłuższy
a - bok krótszy

P = ? dm²

1. Obliczam bok prostokata
2a + 2b = 55 cm
2a + 2*4a = 55 cm
2a +8a = 55 cm

10a = 55 cm /:10
a = 5,5 cm

2. obliczam bok b
b =4a
b = 4*5,5 cm = 22 cm

3. Obliczam pole prostokąta
P = a*b
P = 5,5 cm * 22 cm = 121 cm²
P = 121 cm²

1dm² = 100cm²
P = 1,21 dm²
2009-11-24T17:51:53+01:00
Obw=55cm
x-dlugosc krotszego boku
4x-dł. dłuższego boku
2x + 2 * 4x = 55
2x + 8x = 55
10x = 55 /:10
x = 5,5 [cm] = 0,55dm
4x=4 * 5,5 = 22[cm]=2,2dm

| P = a * b
P=x * 4x
P = 0,55 dm * 2,2 dm = 1,21 dm2 (dm kwadratowych)
Pole prostokąta wynosi 1,21dm2.