Odpowiedzi

2009-11-24T17:35:44+01:00
Wolność, równość, braterstwo". lewica
alternatywnym podziałem dwuosiowym prawica
2009-11-24T17:45:56+01:00
Założenia patrtii prawicowej:
-odbudowę polityki chrześcijańsko-konserwatywnej
-chęć budowy silnej pozycji kraju w polityce europejskiej(międzynarodowej0
-sprzeciwianie się prawa do aborcji
-gwarancjia ochrony wartości:rodziny , moralności itp.
-ochrona godności człowieka
-wspieranie rodzin
-zwiększenie zasiłków poporodowych
-wprowadzenie ulg podatkowych

partia leiwcowa
-sprzeciw dla tradycyjnego pożądku społecznego
-dążenie do wolności równości itp
-polityka ekologiczna
-chędz do doprowadzenia do równowagi miedzy rynkiem a państwem
-chęć zmniejszenia nierówności spolecznych
-upowszechnienie świadczeń socjalnych
-walka klas społecznych
-walka ruchu robotniczego o lepsze warunki