Odpowiedzi

2009-11-24T21:22:30+01:00
1.
Stosowanie zabiegów przeciw erozyjnych rolniczych i melioracyjnych zahamowanie spływu wód, niszczycielskiej sile wiatru poprzez tarasowaniu stromych stoków, zaprzestanie wyrębu drzew, zwiększanie zalesień i zadrzewień, zaprzestanie orki i wypasu zwierząt na stromych stokach.
2.
W życiu gospodarczym dostarczają drewna owoców dają schronienie dla dzikich zwierząt. Chronią człowieka przed lawinami powodziami szczególnie w partiach górskich.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T00:26:31+01:00
Degradacji gleby można przeciwdziałać sposobami agrotechnicznymi. Przykładem tego jest wapnowanie gleb kwaśnych. Gleby zdegradowane częściowo lub całkowicie, nawet technicznie zdewastowane grunty (przez górnictwo i składowanie odpadów), powinny być zrekultywowane. Rekultywacja nie oznacza przywrócenia glebie stanu wyjściowego, często jest to niemożliwe; przez rekultywację należy rozumieć nadanie gruntowi walorów użyteczności.

Lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich zwierząt - są to ich funkcje produkcyjne. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje pozaprodukcyjne. Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem.