Odpowiedzi

2009-05-19T22:39:08+02:00
Uważam, że bardzo wiele korzyści wypływa z nauki, gdzie przyswajamy sobie różne wiadomości i umiejętności. Wiedza jest nam wszystkim potrzebna do normalnego życia i funkcjonowania. Ucząc się zdobywamy wiedzę z różnych dziedzin.
Rozpocznę od pierwszego przykładu korzyści płynących z nauki, którym jest możliwość posiadania dobrze płatnej pracy. Dzięki skończeniu studiów możemy łatwo znaleźć swą wymarzoną pracę.
Następnym z argumentów będzie to, że wiedza ułatwia nam życie. Nauka języków obcych pozwala nam na lepszy start w pracy, a także łatwiejsze porozumiewanie się z ludźmi za granicą. Nienależy nam zapomnieć o fakcie iż dzięki wiedzy możemy spełnić swoje marzenia.
Jako ostatni argument przytoczę to, że ludzię którzy posiadają dużą wiedzę są szanowani przez społeczeństwo. Są przede wszystkim autorytetami dla innych ludzi ale również ludzie proszą ich o udzielanie cennych rad.
Z prowadzących rozważań wynika, że trzeba się uczyć aby osiągnąć jakiś cel w życiu i zrealizować swe marzenia.
Można śmiało wyciągnąć wniosek, że wbrew pozorom czas poświęcony nauce, nigdy nie jest czasem straconym.
42 3 42