1.Z podanych fragmentów zdań utwórz przysłowia.Podkreśl w nich antonimy i wyjaśnji dlaczego tak często pojawiają się w przysłowiach
|-środek tabeli
Zgoda buduje, |tym na starość trąci
Lepiej być zdrowym i bogatym , |że głupi mądrego przegada
Mowa jest srebrem , |niźli w niewoli przysmaki
Lepszy na wolności kąsek lada jaki |niż niewinnego ukarać
Czym skorupka za młodu nasiąknie |niż chorym i biednym
Miłe złego początki | niż słodkie kłamstwo
Syty |a milczenie złotem
Nie nowina |głodnego nie zrozumie
Lepiej winnemu przepuścić |niezgoda rujnuje
Lepsza gorzka prawda |lecz koniec żałosny

zad2
Dopisz po 2 synonimy,także rzeczowniki.Pamiętaj , by używać ich w swoich wypowiedziach
a)książka-
b)pisarz-
c)inscenizacja-
d)problem-
e)losy-

1

Odpowiedzi

2009-11-24T17:52:09+01:00
Zadanie 1/
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Lepiej być zdrowym i bogatym, niż chorym i biednym.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Lepszy na wolności kąsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki.
Syty, głodnego nie zrozumie.
Lepiej winnemu przepuścić, niż niewinnego ukarać.
Lepsza gorzka prawda, niż słodkie kłamstwo.
Nie nowina, że głupi mądrego przegada
Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.

Antonim - przeciwieństwo. Na przykład: zgoda - niezgoda, młodu - starość, zdrowy - chory, biedny - bogaty, mowa - milczenie, syty - głodny, winny - niewinny, gorzka - słodkie, głupi - mądrego, początki - koniec.

Antonimy pojawiają się często w przysłowiach, ponieważ, przeciwieństwa podkreślają się nawzajem, ukazują najbardziej radykalne przypadki.

Zadanie 2/
a)książka- lektura, publikacja
b)pisarz- autor, literat
c)inscenizacja- przedstawienie teatralne, sztuka teatralna
d)problem- ambaras, kłopot
e)losy- dzieje, perypetie
29 4 29