BARDZO WAŻNE ! ,**
1) Napisz równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem :
a) chlorek glinu
b)fosforan(V)sodu
c)siarczan(VI) żelaza(III)

2)Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema metodami :
a) siarczek sodu (3 metody)
b)fosforan(V) wapnia (3 metody)

3)Wybierz z poniższych wzory tych substancji, które reagują z kwasem siarkowym(VI) :
Ca, CO2, HCl, Al2O3, MgO, Ca(OH)2

2

Odpowiedzi

2009-11-24T17:53:27+01:00
1.

a) chlorek glinu

Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O

b)fosforan(V)sodu

3 Na2O + 2 H3PO4 → 2 Na3PO4 + 3 H2O

c)siarczan(VI) żelaza(III)

Fe2O3 + 3 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3 H2O

2.

a) siarczek sodu (3 metody)

2 Na + H2S → Na2S + H2

Na2O + H2S → Na2S + H2O

2 Na + S → Na2S

b)fosforan(V) wapnia (3 metody)

3 Ca + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2

3 CaO + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3 H2O

3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6 H2O

3.

Z kwasem siarkowym (VI) reagują:
Ca, Al2O3, MgO, Ca(OH)2

Pozdro))
1 5 1
2009-11-24T18:15:53+01:00
1.
a) chlorek glinu: AlCl₃
Al₂O₃ + 6HCl -> 2AlCl₃ + 3H₂O
b) fosforan (V) sodu: Na₃PO₄
3Na₂O + 2H₃PO₄ -> 2Na₃PO₄ + 3H₂O
c) siarczan (VI) żelaza (III): Fe₂(SO₄)₃
Fe₂O₃ + 3H₂SO₄ -> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂O
2.
a) siarczek sodu: Na₂S
( metal + niemetal -> sól beztlenowa)
2Na + S -> Na₂S
( metal + kwas -> sól + H₂O)
2Na + H₂S -> Na₂S + H₂
( zasada + kwas -> sól + H₂O)
2NaOH + H₂S -> Na₂S + 2H₂O
b) fosforan (V) wapnia: Ca₃(PO₄)₂
( tlenek metalu + kwas -> sól + H₂O)
3CaO + 2H₃PO₄ -> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂O
( zasada + kwas -> sól + H₂O)
3Ca(OH)₂ + 2H₃PO₄ -> Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O
( metal + kwas -> sól + H₂)
3Ca + 2H₃PO₄ -> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂
3.
Ca, Al₂O₃, MgO,Ca(OH)₂
2 4 2