Odpowiedzi

2009-11-24T17:46:53+01:00
Dialektyzm (gr. diálogos – rozmowa i dialektikē – 'dialektyka' z diálektos – sposób mówienia) – cecha lub element językowy, wywodząca się z dialektu danego języka, użyta w języku ogólnym. Dialektyzmem może być np. pojedynczy wyraz (np. uświerknąć zam. zmarznąć), lub połączenie wyrazowe (frazeologizm); wyróżnia się także dialektyzmy gramatyczne (pójdźwa zam. pójdźmy), składniowe (np. gęsi lecieli) lub fonetyczne (np. kóń, zam. lit. koń). Mogą być używane jako środek stylistyczny w języku literackim.

Dialektyzmy mogą z czasem przechodzić do języka ogólnego i stawać się jego częścią; przestają wtedy być dialektyzmami.

Jeśli dialektyzm użyty jest nieświadomie, może być uznany za błąd językowy.
2009-11-24T17:47:52+01:00
Stylizacja gwarowa, czyli dialektyzacja. W utworach każdego pisarza może się zdarzyć użycie wyrazów i form wywodzących się z gwary regionu, z którego pochodzi. Nie zawsze jest on świadomy tego, że nie są to wyrazy i formy powsze­chnie w Polsce znane i używane. Tak np. większość mieszkańców Mazowsza mówi potoknąć szklanką zamiast opłukać albo też twier­dzi, że buty na deszczu przemakają, zamiast przemakają. Dopiero kontakt bezpośredni z mieszkańcami innych dzielnic, którzy takich wyrazów nie używają, pozwala nam się zorientować, że posługujemy się słownictwem o ograniczonym zasięgu występowania. Takie wyra­zy i formy gwarowe można określić jako dialektyzmy.