1 napisz pełną nazwe cząsteczki oznaczonej skrutem dna

2 nazwij elementy dna oznaczone literami a-c i wpisz je poniżej
3 podaj funkcje dna w komórce
4 wymień nazwy struktur komórkowych w których znajduje się dna
5podaj nazwiska uczonych którzy opisali przestrzenną strukture
dna
7 wymień elementy budujące nukleotyd
6 wyjaśnij na czym polega doniosłość odkrycia struktury dna przez uczonyh których wpisałes w zad 5
8 wyjaśnij znaczenie terminu komplementarność

1

Odpowiedzi

2009-11-24T18:04:12+01:00
1. DNA - kwas deoksyrybonukleinowy
2. a - adenina
c - cytozyna
3. dna zawiera informacje, według której zbudowane jest białko
4.w każdej komórce oprócz komórek rozrodczych
5.James Watson i Francis Crick
6. opracowali oni model budowy cząsteczki DNA. Udało im się powiązać ze sobą informacje na temat fizycznych i chemicznych właściwości DNA, do opisania których przyczyniła się w dużej mierze Rosalind Frankln
7.nukleotyd :
- cukier -deoksyryboza
- zasada azotowa
- reszta kwasy fosforowego
8.komplementarność - występujące w nukleotydach zasady tworzą pary Adenina z jednej nici łączy się zawsze z tyminą zdrugoiej nici, podobnie cytozyna z jednej nici tworzy parę z guaniną z drugiej nici.

:)
6 5 6