Przetłumaczyć :
Dzień dziękczynienia
...przypada zawsze na czwarty czwartek listopada. Jest to jedno z większych amerykańskich świąt .Nie jest to święto religijne (jak Boże Narodzenie) i przypada zawsze we czwartek, piątek jest też przeważnie wolny od pracy, a potem sobota i niedziela czyli święto to oznacza zawsze cztery dni wolnego...

Czemu Święto Dziękczynienia?
Pierwsi osadnicy, którzy przybyli do Ameryki niewiele o tym kraju wiedzieli. Zbliżała się zima, chłód i głód. Indianie nauczyli ich polować na dzikie indyki i właśnie te ptaki uratowały pielgrzymów od śmierci głodowej. Na pamiątkę tego w ostatni czwartek listopada w każdym prawie domu je się indyka.


2

Odpowiedzi

2009-11-24T17:49:01+01:00
Thanksgiving Day
... there is always the fourth Thursday of November. This is one of the major American holidays. This is not a religious festival (as Christmas), and always falls on Thursday, Friday, is also largely free from work, then Saturday and Sunday or holiday it is always four days of free ...

Why Thanksgiving?
The first settlers who came to America much of this country knew. Approaching winter, cold and hunger. The Indians taught them to hunt wild turkeys, and it is these birds saved the pilgrims from starvation. To commemorate the last Thursday of November in almost every home it is a turkey.
2009-11-24T17:50:50+01:00
Day of thanksgiving on fourth thursday of november always ...przypada. There is one of greatest american holiday as christmas it religious be holy ( ) .Nie and it falls to to thursday always, there is free from work fives (friday) principally too, then saturday and sunday or it means four free days holy always.Why Thanksgiving? First settlers who came to America much of this country knew. Approaching winter, cold and hunger. The Indians taught them to hunt wild turkeys, and it is these birds saved the pilgrims from starvation. To commemorate the last Thursday of November in almost every home it is a turkey.